Mahasiswa dalam memupuk keharmonian kaum

Menteri Perpaduan Negara, Datuk Aaron Ago Dagang berkata, mahasiswa merupakan generasi pelapis akan mewarisi khazanah negara dan juga mencoraknya sebagai seorang pemimpin pada masa hadapan.

“Justeru, UiTM sebagai institusi pengajian tinggi (IPT) dipilih kerana memberikan sokongan penuhi terhadap usaha penghayatan perpaduan dengan menubuhkan Sekretariat Rukun Negara (SRN) di setiap kampus cawangannya. Ada 12 SRN yang berdaftar bawah UiTM.

“Saya amat berharap supaya institusi-institusi pengajian tinggi sama ada awam atau swasta, politeknik, kolej matrikulasi atau Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dapat menjadi tapak integrasi dalam memupuk perpaduan dan kesepaduan masyarakat majmuk di negara kita,” katanya ketika berucap melancarkan program Kembara Perpaduan @ Kampus di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Puncak Alam, malam tadi.

Beliau menambah, detik-detik perpaduan juga dapat terhasil dengan berlakunya interaksi antara mahasiswa dan warga IPT yang berbilang bangsa dan agama melalui penyertaan di dalam pelbagai aktiviti yang telah dan akan dilaksanakan.

Sementara itu Naib Canselor UiTM, Datuk Profesor Dr. Roziah Mohd. Janor berkata, UiTM mengalu-alukan pelancaran program tersebut sebagai permulaan agenda mengukuhkan perpaduan dalam kalangan warga universiti selain UiTM di negara ini.

“Apa yang lebih penting, agenda mengukuhkan perpaduan bukan terhad kepada menyatupadukan hubungan antara kaum malahan mengukuhkan perpaduan di dalam kaum itu sendiri.

“UiTM dengan ini berharap program ini menjadi titik tolak kepada usaha mewujudkan perpaduan yang kukuh melibatkan 30,000 mahasiswa dan 4,000 kakitangan khususnya di Shah Alam dan 187,000 mahasiswa UiTM di seluruh negara,” ujarnya. – UTUSAN

Pergerakan mahasiswa telah menjadi ejen perubahan yang berkuasa sepanjang sejarah, memperjuangkan pelbagai isu sosial dan politik. Dalam konteks sosial Malaysia, kewujudan gerakan mahasiswa menggalakkan keharmonian etnik dan pelbagai budaya.

Selain itu, gerakan mahasiswa turut memainkan peranan penting dalam memupuk masyarakat inklusif dan menangani isu berkaitan kepelbagaian, diskriminasi dan ketidakadilan sosial.

Artikel ini mengkaji peranan gerakan mahasiswa di Malaysia dan di seluruh dunia dalam mempromosikan keharmonian etnik dan kepelbagaian budaya.

Advokasi Menentang Prasangka dan Stereotaip

Gerakan mahasiswa berada di barisan hadapan dalam mewujudkan kesedaran tentang kepentingan keharmonian etnik dan kepelbagaian budaya.

Melalui demonstrasi, kempen dan ceramah, mahasiswa memberi perhatian kepada keperluan untuk menerima kepelbagaian dan meraikan budaya yang berbeza.

Mereka berusaha untuk prinsip yang menggalakkan keterangkuman dan menghormati semua kumpulan etnik dan budaya dalam masyarakat. Dalam usaha mengekalkan kesejahteraan ini, aktivis mahasiswa harus berani mencabar prasangka dan stereotaip yang dapat memecahkan kumpulan etnik dan budaya yang berbeza.

Dengan penumpuan wacana kritikal dan dialog persefahaman, mereka berusaha untuk mengatasi halangan dan memupuk persefahaman di kalangan pelbagai kumpulan. Melalui pendidikan dan perbualan terbuka, gerakan mahasiswa menggalakkan empati dan menghormati perbezaan budaya.

Khususnya dari segi agama pula, gerakan dialog antara agama sebagai satu cara untuk memupuk persefahaman dan rasa hormat antara masyarakat agama. Mereka mempromosikan acara dan ceramah antara agama untuk merapatkan jurang antara agama yang berbeza dan menggalakkan toleransi beragama.

Gerakan mahasiswa memperjuangkan sistem pendidikan inklusif yang merangkumi pelbagai budaya dan menggalakkan persefahaman antara budaya. Mereka menegaskan kurikulum yang mencerminkan perspektif dan sejarah yang berbeza, memastikan semua mahasiswa mempunyai peluang untuk belajar tentang budaya yang berbeza dan sumbangan mereka kepada masyarakat. Pendidikan inklusif memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang menghargai kepelbagaian dan menghormati warisan budaya.

Aktivis mahasiswa sering mempertahankan hak minoriti yang menghadapi diskriminasi atau terpinggir. Mereka menyuarakan pendapat mereka terhadap ketidakadilan etnik dan budaya, mencari kesaksamaan sosial dan keadilan untuk semua. Dengan memperjuangkan perlindungan hak minoriti, gerakan ini menyumbang kepada masyarakat yang lebih harmoni dan adil.

Gerakan mahasiswa bertindak sebagai platform untuk mahasiswa dari pelbagai latar belakang etnik dan budaya bersatu dan membina perpaduan. Dengan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama, mahasiswa menunjukkan kuasa perpaduan dan kepelbagaian. Perasaan perpaduan ini mengukuhkan prinsip masyarakat berbilang budaya.

Penglibatan dalam gerakan mahasiswa menggalakkan penglibatan sivik dan kewarganegaraan yang aktif. Apabila mahasiswa semakin menyedari isu yang berkaitan dengan keharmonian etnik dan kepelbagaian budaya, mereka akan lebih bersedia untuk terlibat dalam projek komuniti, kerja sukarela dan inisiatif masyarakat sivil yang menggalakkan nilai inklusif.

Inspirasi seluruh Dunia

Geraka mahasiswa di Malaysia dan seluruh dunia telah menjadi inspirasi kepada gerakan global yang memperjuangkan keharmonian etnik dan kepelbagaian budaya. Perjuangan dan pencapaian yang dikongsi oleh aktivis mahasiswa merentas sempadan menyerlahkan kepentingan mempromosikan kepelbagaian dan perpaduan di peringkat global.

Gerakan mahasiswa memainkan peranan penting dalam menggalakkan keharmonian etnik dan kepelbagaian budaya di Malaysia.

 

Leave a Reply