Oleh : Ahmad Mufid, pengerusi  kelompok studi kader  dan aktivis perdamaian asal Lampung,Indonesia

(Artikel ini ialah bahagian materi untuk webinar Haul Gusdur tanggal 20 Februari 2021 bersama Gusdurian Kuala Lumpur Dan Bangkok)

Negara Republik Indonesia memiliki sejumlah etnik dan agama, dilihat dari keadaan sosiobudaya yang rencam, populasi yang besar dan 300 kumpulan etnik. Selain itu, mereka juga mempunyai kepercayaan dan kepercayaan yang berbeza mulai dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konfusianisme dan pelbagai mazhab agama lain. Kepelbagaian ini adalah salah satu ciri masyarakat Indonesia yang boleh dibanggakan.

Namun, baru-baru ini, keharmonian bangsa Indonesia menjadi semakin terancam, berikutan kerusuhan sosial yang berlaku di negara ini disebabkan oleh isu  perkaumanan yang sangat kompleks yang membabitkan aspek etnik, agama, suku bangsa dan antara kumpulan baik itu penyokong politik maupun sebagainya.

Sebenarnya, apa yang sering terjadi ialah perbezaan sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik, menyebabkan konflik yang menimbulkan keganasan dan bahkan konflik yang mengundang maut. Keadaan ini kemudiannya,menimbulkan masalah intoleransi, terutamanya intoleransi dari segi agama. Agama sering dijadikan alat politik untuk memecahbelahkan perpaduan dan kesatuan nasional di republik berkenan.

Dalam konteks Indonesia, gejala-gejala intoleransi agama semakin membimbangkan walaupun ini adalah sebahagian dari dinamika dan akibat dari negara yang pluralistik. Sebagai contoh, konflik agama di Poso, Situbondo, Sampit dan Ambon adalah sebahagian daripada sejarah gelap hubungan antara agama di Indonesia (Ismail, 2014: 65-99).

Pada akhir pertengahan 2015, satu kejadian di Tolikara Papua di mana jemaah tertentu yang sedang beribadah dicerai-beraikan oleh sekumpulan  okmum yang mengundang padah rusuhan kaum. Tindakan membubarkan penganut agama mana pun yang menjalankan ibadah telanjang menunjukkan ketiadaan atau kurangnya rasa hormat terhadappenganut agama lain (Azra, 2015; Said, 2005).

Beberapa konflik antar kaum yang berlaku di Indonesia sering disorot kerana perbezaan dan sikap tidak menghormati kumpulan lain di luar kumpulan tersebut. Ini menunjukkan hakikat bahawa semangat hidup bersama dalam masyarakat pluralistik tidak ditandingi oleh semangat menerima perbezaan.

Lalu, apa yang dapat dilakukan di tengah tindakan tidak bertoleransi yang mengancam perpaduan dan keamanan dalam masyarakat? Menurut Frans Magnis Suseno, intoleransi adalah salah satu gangguan yang paling serius bagi keamanan dalam masyarakat (Sularto,2008:Hlm 23) . Sudah tentu , untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu menelusuri akar keganasan sosial yang sering terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, termasuk pendidikan.

Paulo Freire dan Dialogical Education

Apakah kepentingan membincangkan pendidikan dalam isu intoleransi di Indonesia ?. Membincangkan intoleransi agama mungkin menjadi tontonan yang sering kita hadapi. Namun, dari sekian banyak perbualan, tidak banyak yang berusaha untuk mencari penyebab intoleransi terhadap bidang yang besar, seperti pendidikan.
Pada hakikatnya, pendidikan adalah keperluan asas (keperluan asas) dalam kehidupan manusia.

Tujuan utama pendidikan adalah untuk melahirkan keperibadian manusia yang matang secara intuitif, emosi, dan spiritual, dan cakna . Oleh kerana itu, komponen penting dalam keperibadian manusia adalah nilai dan kebajikan. Untuk membina pendidikan yang berkesan, UNESCO menekankan pentingnya martabat manusia sebagai nilai tertinggi.Menghormati manusia dianggap sebagai nilai yang tidak terhad dan dapat mendorong orang untuk memilih nilai (Rohmat Mulyana,2011:106-107).

Dalam memilih nilai manusia, seseorang mesti memilih nilai yang berharga, iaitu nilai manusia untuk menjadi manusia sepenuhnya, dan melalui proses pendidikan, manusia dapat menjadi manusia keseluruhan. Namun, sehingga kini pendidikan belum dapat mencapai titik idealnya, iaitu untuk memanusiakan manusia menjadi utuh, apa yang berlaku adalah sebaliknya, iaitu meningkatkan penurunan martabat manusia (Darmiyati Zuchdi,2009:Hlm 2).

Kegagalan pendidikan menanamkan nilai humanisme dapat dilihat dari jumlah pelajar yang terlibat dalam perkelahian, melakukan perbuatan jenayah, pencurian, penyelewengan seksual, penyalahgunaan dadah, pelibatan kepada kegiatan  haram dan sebagainya.

Di samping itu, fenomena konflik, keganasan dan sadis dalam semua aspek kehidupan hari ini telah menunjukkan fenomena manusia yang lebih serius dalam peradaban moden. Manusia telah kehilangan semangat manusia. Ini disebabkan tahap interaksi bersama yang rendah (Abdul Munir Mulkhan,2000:198-199).

Berdasarkan hasil penyelidikan dari Institut Pengajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) yang diterbitkan pada akhir April 2011, ia menunjukkan hasil yang membimbangkan, intoleransi dan radikalisme kini juga berlaku di sekolah. Kajian menyimpulkan bahawa tahap intoleransi dan radikalisme di kalangan guru dan pelajar Pendidikan Islam telah meningkat.

Bentuk-bentuk intoleransi antara lain ditunjukkan melalui kesediaan untuk mengambil tindakan seperti memusnahkan dan menyegel tempat ibadat yang bermasalah (guru 24.5%, pelajar 41.1%); pemusnahan rumah atau kemudahan untuk anggota agama yang menyimpang (guru 22.7%, pelajar 51.3%); kelab malam (guru 28.1%, pelajar 58,0%); atau pembelaan dengan senjata terhadap umat islam dari ancaman agama lain (guru 32,4%, siswa 43,3%) (Dja’far Alamsyah M,2018:211-212).

Masalah pendidikan yang cukup penting untuk ditangani adalah masalah proses pembelajaran yang hanya menekankan aspek ingatan sahaja. Ini kerana masih banyak guru yang menggunakan kaedah kuliah lama , dengan pembelajaran yang terhad di bilik darjah tanpa seimbang dengan kesedaran sosial (persekitaran). Paulo Freire menyebutnya dengan istilah pendidikan “Gaya Bank”.

Konsep pendidikan gaya bank adalah amalan pembelajaran yang menafikan kewujudan pelajar sebagai manusia yang berpotensi berfikir dan mempunyai kesedaran atau menafikan sifat ontologinya dalam bentuk humanisasi (Paulo Freire,2000:54-55). Ini hanya mempengaruhi perkembangan kesesuaian pelajar, tetapi tidak mengikut emosi.

Salah satu masalah pendidikan di Indonesia adalah bahawa institusi pendidikan hampir tidak memberi ruang kepada pelajar untuk mengembangkan imaginasi dan kreativiti mereka dalam kognisi, kasih sayang, dan psikomotor. Lebih buruk lagi, interaksi yang berlaku di sekolah hampir kehilangan sentuhan manusia dan peribadi mereka.Jadi, proses pendidikan di sekolah hampir sama dengan interaksi manusia di kilang-kilang yang akan menghasilkan produk mekanistik dan robotik sahaja (Shamsu Nizar,2008).

Konsep pendidikan gaya bank adalah fenomena sebenar dalam pendidikan Indonesia, di mana guru bertindak seperti penabung dan pelajar adalah buku simpanan kosong yang perlu diisi. Dalam proses pendidikan seperti ini, pelajar tidak lebih sebagai objek mati tanpa kreativiti dan tidak mengetahui sama sekali (baca: kosong). Ini adalah bentuk dehumanisasi dalam proses pendidikan yang kemudian memberi implikasi kepada aspek sosialnya.
Dalam praktiknya, pendidikan gaya bank tidak memberi ruang untuk dialog atau interaksi dua hala dalam persekitaran akademik antara guru dan pelajar. Apa yang berlaku bukan komunikasi, tetapi guru menyampaikan pernyataan yang mesti dihafal, diterima dengan patuh oleh pelajar. Ruang untuk pelajar dalam proses pembelajaran terhad kepada penerimaan, rakaman dan penyimpanan maklumat.
Sememangnya, Amalan pendidikan gaya bank yang berlaku ini boleh menjadi salah satu jurang kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri pelajar. Terdapat pengurangan peranan pelajar dalam proses pembelajaran. Kerana, dalam proses itu, pelajar tidak lagi dilihat sebagai manusia yang lengkap dengan semua sifat dan potensi mereka. Pelajar hanya melihat benda mati, pasif dan kosong. Pelajar hanya dianggap sebagai objek dan guru menjadi subjek. Atas kritikan yang dibuat oleh Paulo Freire mengenai konsep pendidikan gaya bank, dia kemudian menawarkan beberapa penyelesaian. Salah satunya adalah pendidikan yang menghadapi masalah (Paulo Freire,2000:52).

Menurut Paulo Freire, intipati pendidikan adalah memanusiakan manusia. Konsepsi ini bertolak dari konsepnya tentang manusia, baginya manusia adalah makhluk yang lengkap sekaligus juga belum selesai. Untuk menjadi subjek atau makhluk yang lebih manusiawi (Paulu Freire,1999), menurut pandangan Freire, adalah panggilan ontologi manusia.

Inilah yang mendasari Paulo Freire untuk merumuskan konsep pendidikan dengan masalah.Pendidikan yang menghadapi masalah dapat digunakan untuk mengatasi percanggahan pelajar guru dengan hubungan dan situasi pembelajaran dialogis. Dalam konsep ini tidak ada lagi objek dalam proses pembelajaran yang ada hanyalah ada subjek dan objek, manusia saling mengajar, dan kenyataan menjadi objek yang diperhatikan.

Dalam proses pendidikan, menangani masalah menjadikan proses pendidikan sebagai tanggungjawab bersama dan memerlukan dialog interaktif oleh guru dan pelajar. Kepentingan dialog dalam proses hubungan guru-pelajar kerana dengan dialog ini mereka saling menghormati, belajar antara satu sama lain dan saling menerima.

Dalam proses pembelajaran dialog perlu diadakan, kerana dengan dialog setiap individu dihormati sebagai manusia. Dialog membolehkan kedua-dua pihak belajar antara satu sama lain, baik guru dan pelajar. Dialog menjadikan setiap individu tidak hanya mengekalkan identiti mereka, tetapi berkembang bersama. Dalam dialog juga hak asasi manusia dihormati dan tidak dihapuskan demi satu piha. 

Dalam keadaan persekitaran yang sedemikian  ini, Freire berpendapat bahawa pendidikan gaya perbankan yang berterusan dapat menjadi salah satu sebab pengurangan nilai-nilai kemanusiaan pada individu yang kemudian menunjukkan rasa rendah diri terhadap orang lain.

Rasa rendah diri terhadap orang lain kemudian menjadi salah satu punca keganasan atau intoleransi dalam masyarakat.

Menyedari kesan besar daripada pendidikan gaya bank ini, Paulo Freire kemudian memberikan alternatif, dengan model pendidikan yang menghadapi masalah, konsep pendidikan yang memberikan penekanan pada dialog guru dan pelajar. Hubungan dialogis ini kemudian menimbulkan rasa saling menghormati yang akan berpunca pada solidariti sosial  antara satu sama lain.

Gus Dur dan Kepentingan Dialog

Dialog atau percakapan adalah peristiwa bertemu dua individu yang melakukan interaksi timbal balik, bertukar maklumat, berkongsi cerita, dan pengalaman dengan melihat kehadiran orang lain sebagai subjek, sebagai individu yang mempunyai latar belakang kehidupan dan pengalamannya sendiri (Chepry Chaeruman Hutabarat,2019:2-3).

Dalam proses dialog, ianya  memerlukan penciptaan komunikasi terbuka dan menghormati entiti lain, di luar entiti yang berada di dalamnya. Menghormati “yang lain” kemudian mewujudkan sistem nilai terbuka dalam hubungan antara warganegara dalam sebuah negara.

Dalam konteks Indonesia, keanekaragamannya tentu membuka peluang untuk melahirkan eksklusivitas dari nilai tertutup yang mengakibatkan pertumbuhan intoleransi dalam masyarakat.

Kesedaran untuk menjalankan dialog untuk mewujudkan situasi persefahaman antara kumpulan atau entiti adalah penting. Ini kerana dialog menuntut sikap ingin mendengar dan memahami diri bahawa manusia adalah makhluk yang belum selesai (Danuwinata,2008).

Oleh Kerana itu, manusia selalu memerlukan orang lain untuk menyelesaikan integriti mereka. Kesedaran untuk melakukan dialog untuk mewujudkan suasana saling memahami adalah semangat perjuangan Gus Dur (Chepry Chaeruman Hutabarat:2019) .

Dalam banyak kes atau konflik mendatar dalam masyarakat Indonesia, Gus Dur selalu mengemukakan dialog sebagai upaya mencari jalan keluar untuk konflik yang terjadi. Gus Dur sama-sama mengetahui dan memahami bahawa Indonesia adalah negara majmuk. Oleh kerana itu, penting bagi dia untuk menghormati setiap individu atau kumpulan dalam amalan negara.

Gus Dur pernah berhujjah, “sebagai bangsa kita sudah heterogen dan pluralistik”. Oleh kerana itu, adalah penting untuk menegakkan toleransi dalam masyarakat, untuk mengurangkan dan meminimumkan konflik perkauman.

Secara Am-nya, toleransi ditafsirkan sebagai sikap saling menghormati dan menghormati antara individu atau kumpulan dalam masyarakat walaupun terdapat perbezaan pendapat, pandangan, agama, bangsa, budaya, dan perbezaan lain. Atau dalam pendapat lain, toleransi didefinisikan sebagai kemampuan atau kesediaan seseorang untuk bersabar dan menahan diri dari sesuatu, terutama adanya pendapat atau tingkah laku orang lain yang mungkin tidak disetujui.

Dalam konteks bangsa yang majemuk, menjunjung tinggi nilai toleransi menjadi keharusan, salah satu langkahnya adalah dengan mengedepankan dialog. Matinya dialog (Chepry Chaeruman H,2019), dalam masyarakat mejemuk menjadi sebab lahirnya intoleransi.

Bibliographi

Abdul Munir Mulkhan. 2000. Kearifan Tradisional: Agama Bagi Manusia Atau Tuhan. Yogyakarta: UII Press

Abdurrahman Wahid. 2010. Prisma Pemikiran Gus Dur. Yogyakarta; LKiS.

Chepry Chaeruman Hutabarat, Dkk. 2019. Gus Dur & Catatan Yang Hilang Makna; Mengurai 9 Nilai Utama K.H Abdurrahman Wahid. Bandar Lampung; Lampung Literatur.

Danuwinata. 2008. Sebuah prawacana dalam: Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas. Jakarta: LP3ES.

Darmiyati Zuchdi. 2009. Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi. Jakarta: Bumi Aksara.

Dja’far Alamsyah M. 2018. Intoleransi! Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama. Jakarta; PT Elex Media Komputindo.

Paulo Freire. 2000. Pendidikan Kaum Tertindas, Terjemahan tim LP3ES. Jakarta: LP3ES.

Paulo Freire. 1999. Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan. Diterjemahkan oleh : Agung Prihantoro & Fuad Arif Fudiyanto. Yogyakarta : ReaD & Pustaka Pelajar.

Rohmat Mulyana. 2011. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta

Samsul Nizar. 2008. Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana.

Sularto. 2019. Pluralisme dan Toleransi, Keniscayaan Hakiki dalam Forum Mangunwijaya 2008 Post-Truth dan (Anti) Pluralisme. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

 

Dimelayukan Oleh Mansurni Abadi (Ahli Kajian strategis dan penelitian perhimpunan pelajar indonesia di Malaysia  dan Pengerusi World Literacy foundation Australia )

By Mansurni Abadi

Knowledge seeker and activist that help Indonesia moving library network in Sumatra island, graduate from American English Skills Development Center Manila, Philippines ( Diploma in English), IIB dharmakaya Lampung ( BA in Hr management ), and Muhammadiyah Lampung univ ( BA in psychology ) than ever work and study English and NLP in Australia ( Perth and Sydney ) and exchange to Laos, Cambodia, Myanmar, and Thailand. Currently, doing master degree research program in ethnic studies, National University of Malaysia, and active in a few local and international youth organization. I define my self as an activist who likes it with travel because when we explore the depth of our curiosity about the world, we are often called to challenge and question the way things are and why

Leave a Reply