Fairus Al Haj – BEBALISME DALAM MEMAHAMI MA63

BEBALISME DALAM MEMAHAMI MA63   Perjanjian Malaysia 1963 atau ‘Malaysia Agreement 1963’ (MA63) merupakan satu perjanjian antarabangsa yang sah di sisi undang-undang dan satu dokumen penting yang menjadi asas dalam sejarah pembentukan Malaysia. Perjanjian ini telah ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London oleh wakil daripada United Kingdom, Northern Ireland, […]