Azha Salahudin – Politik dan Jiwa Pemuda

“Lelaki dan wanita ibarat sayap seekor burung. Lelaki disebelah kanan dan wanita disebelah kiri. Jika salah satunya tidak berfungsi, maka burung tersebut tidak boleh terbang ke langit.” Ini adalah kata-kata daripada Presiden Indonesia yang pertama iaitu Soekarno atau Bung Karno untuk para pemuda lelaki dan wanita Indonesia. Orang ramai akan […]

Luqman Syahbudin – Gerakan Mahasiswa Islam Juga Perlu Muda

Terus kepada perbincangan, sekiranya diamati pada dekad 80 ke 90 an, gerakan-gerakan mahasiswa dan anak muda yang berorientasikan dasar perjuangan Islam senantiasa melatari perjuangan membebaskan rakyat dari belenggu kezaliman pemerintah dan membaiki struktur sosial masyarakat. Antara nama-nama besar gerakan islam mahasiswa dahulu ialah Persatuan Mahasiswa Islam di pelbagai Universiti, Gabungan […]