A.R KASA – PESAN PESAN BUAT WANITA

Kedudukan wanita di zaman Jahiliyyah berada pada tahap yang terperosok di mana kebanyakkan wanita di zaman ini didiskriminasikan hak-hak mereka. Kehinaan terus menjadi sandaran kepada martabat seseorang wanita. Amalan orang Arab ketika itu yang menyertakan golongan wanita dalam peperangan membuktikan kedudukan wanita yang hina. Pihak yang menang di dalam peperangan […]