Bye-Bye Usrah Kampus

 oleh Rien Sd Apa khabar mahasiswa baru? Bagaimana kamarmu, bilik kuliahmu, nota-nota kuliahmu dan teman-teman barumu? Semoga baik-baik hendaknya. Sebelum pergi jauh, eloklah saudara-saudara tidak menerima bulat-bulat nasihat Prof. Madya Dr. Hanudin Amin, Dekan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan (FKAL), yang katanya; “rebut peluang yang disediakan pihak universiti untuk menimba lebih […]