UMW Perantisan Penjana Kerjaya Programme 2021~ Elaun RM1,200 – RM2,000

UMW Perantisan Penjana Kerjaya Programme 2021 ~ Sekiranya anda tidak bekerja atau graduan yang belum mendapatkan pekerjaan setelah tamat  pengajian, anda dipelawa untuk memohon program ini. Program ini memberi tumpuan untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman kerja peserta.Matlamat utamanya adalah agar graduan dapat memperoleh kemahiran dan pengalaman kerja yang akan […]