Wan Harith – Penglibatan Dalam Senat: Hiasan atau Manifestasi Autonomi Pelajar?

Penglibatan Dalam Senat: “Hiasan” atau Manifestasi Autonomi Pelajar? Pentadbiran bersama ataupun shared governance merupakan salah satu elemen penting di dalam agenda pemerkasaan mahasiswa di dalam institusi pendidikan. Namun, struktur perlembagaan, undang-undang atau polisi di dalam universiti merupakan salah satu halangan kepada elemen tersebut untuk direalisasikan dan meletakkan peranan pemimpin-pemipin wakil […]