Pandangan Berkenaan RUU 355

Pandangan Berkenaan RUU 355 Rahman Imuda Oleh kerana ada beberapa orang yang bertanya tentang pandangan saya berkenaan RUU 355, saya akan menulis serba-sedikit secara sederhana. Ini merupakan ucapan yang paling ‘jelas’ berkenaan usul persendirian MP Marang. …Pindaan Seksyen 2 – Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965, [Akta 355] dipinda […]