Menang Tanpa Bertanding di Kampus

Menang Tanpa Bertanding di Kampus Tinta Purnama Majlis Perwakilan Pelajar merupakan sebuah badan pelajar yang bertindak sebagai pembawa suara dan idea golongan mahasiswa dalam membentuk pembangunan sebuah universiti untuk kemaslahatan para penuntut. Seiring dengan hakikat negara kita merupakan sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, pemilihan perwakilan ini ialah melalui sistem pilihan […]