Dr Alinor – Sejauh Mana Penyuburan Budaya Ilmu di Universiti ?

Pengenalan Perkataan budaya sebenarnya adalah perkataan baru dalam kamus Melayu, iaitu sekitar 1960-an selepas diperkenalkan oleh Sutan Takdir Alisyahbana di Indonesia. Perkataan ini didakwa beliau sebagai sesuai bagi mewakili terjemahan bagi perkataan Inggeris culture. Perkataan budaya ini sebenarnya dibentuk dari dua perkataan, iaitu budi dan daya, yang kedua-duanya adalah ambilan atau variasi […]

Usaid – Tidak Intelektualkah Universiti Kita?

Persoalan ni saya fikir tidaklah semudah mengatakan jawapannya ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Dia tidaklah semudah membezakan antara warna hitam atau putih. Persoalan ini perlu diperhalusi dengan baik dan bersifat manusiawi agar persoalan ini bukan sekadar mendapatkan jawapan, tapi lebih dari itu penting untuk mengembangkan persoalan ini kepada sudut-sudut lain yang berbeza […]