MENGENAL DAN MENGGUNAPAKAI DIALEKTIKA

Selalu dalam dunia akademik mahupun aktivisme  kita selalunya bertemu dengan istilah pemikiran dan berpikir secara  dialektik, tetapi jarang ada yang memahami dialektika secara khasnya  apatah lagi asasnya. Menurut Hujjah Hegel ,Dialektik  ialah kaedah berpikir yang bertujuan untuk memahami sesuatu secara konkrit dalam semua pergerakan, perubahan,dan hubungannya dengan sisi yang berlawanan […]