Kamilia Syasya – Membaca dan Patriotisme

Membaca dan Patriotisme  Semangat patriotisme sangat penting bagi setiap rakyat dalam sesebuah negara yang merdeka kerana bagi mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan negara seperti Malaysia, bukanlah suatu perkara yang mudah. Justeru, demi menjadi sebuah negara bebas daripada sebarang bentuk penjajahan, ia memerlukan setiap rakyat mempunyai kecintaan yang sangat dalam pada negara. […]