Adib Shubli & Alia Jaafar – Politik dan Sosial Jaminan Kemakmuran Malaysia

Anak muda merupakan pelopor kepada kemajuan dan pembangunan negara pada masa hadapan. Mereka tergolong dalam generasi Y, Z dan Alpha, lahir dan membesar pada era globalisasi dengan kemudahan teknologi yang canggih. Kemodenan dari pelbagai sudut kehidupan menyebabkan mereka lebih cekap dalam menguruskan sesuatu perkara dengan mudah dan mempunyai perbezaan ketara […]