Hazwan – Diskriminasi Ilmu sebuah Kerosakan !

Diskriminasi Ke-ilmuan Pasca pendemokrasian ini mula orang berkata tentang kebebasan bersuara. Tetapi lupanya mereka bahawa asasnya adalah ilmu dan kemahiran berfikir. Sama ada berfikiran kritikal atau berfikiran design itu terpulang. Ramai yang mempunyai kekeliruan antara ilmu dan perasaan, falsafah dan teori. İtu masalah biasa bagi mahasiswa tetapi kemahiran berfikir dengan […]