Usaid – Tidak Intelektualkah Universiti Kita?

Persoalan ni saya fikir tidaklah semudah mengatakan jawapannya ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Dia tidaklah semudah membezakan antara warna hitam atau putih. Persoalan ini perlu diperhalusi dengan baik dan bersifat manusiawi agar persoalan ini bukan sekadar mendapatkan jawapan, tapi lebih dari itu penting untuk mengembangkan persoalan ini kepada sudut-sudut lain yang berbeza […]