UPSI – Mahasiswa Penggerak Keusahawan Agro

UPSI, 14 Nov – Bagi menyebarluaskan bidang keusahawanan agro, Kelab MyAgrosis dengan kerjasama Agrobank, Pusat Keusahawanan dan Keboleh Pasaran Graduan (EDGE), UPSI dan Kementerian Perindustrian dan Asas Tani mengambil inisiatif menganjurkan Karnival Keusahawanan Chillax TN50 & Mybest Buy dan Majlis Perasmian K-Shoppe Myagrosis. Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & […]