Ulasan Buku

Sofiya Elfaqiha – Khulasah Faham Ilmu Suatu Renungan

Khulasah Faham Ilmu merupakan huraian kepada Kitab Al Ilm’ karangan Imam Al Ghazali. Umpama bahan bacaan maha wajib untuk dibaca oleh setiap penuntut ilmu. Disebut dalam buku ini mengenai ilmuwan dunia dan ilmuwan Akhirat, serta baik buruknya budaya perdebatan dalam…

Ulasan Buku – Intelektual masyarakat membangun

Secara umumnya, apa yang dimaksudkan dengan intelektual ? Menurut James Maccregor Burns dalam bukunya Leaderships, intelektual ialah a devotee of ideas, knowledge and values atau seorang yang terlibat secara analitis dan kritis dengan nilai, tujuan dan cita-cita yang diperjuangkan. Intelektual juga pendukung atau penentang…