Media sosial telah menjadi alat yang penting dalam mempengaruhi aktivisme mahasiswa di Malaysia. Seiring dengan kemajuan teknologi dan akses yang semakin mudah, media sosial telah memungkinkan mahasiswa untuk berkomunikasi dan berorganisasi walaupun berada beribu-ribu batu jauhnya.

Kami merasakan impak negatif terbesar yang dirasai oleh aktivisme mahasiswa sejak beberapa tahun ini adalah pandemik telah menyebabkan mahasiswa mengalami kesukaran untuk berhubung dan berorganisasi kerana pandemik telah menyebabkan mereka terpaksa belajar daripada rumah. Keadaan ini menjadi faktor besar mengapa aktivisme mahasiswa sejak kebelakangan ini telah merudum dengan begitu hebatnya. Secara jujur, kita tidak dapat melihat ada mana-mana figura mahasiswa di peringkat nasional.

Ketika pandemik berlaku, cara paling mudah untuk para aktivis mahasiswa berhubung adalah melalui Internet – dan media sosial merupakan platform yang sering digunakan untuk berhubung memandangkan ramai mahasiswa suka ‘lepak’ di sana. Keadaan ini memperlihatkan bahawa media sosial telah menjadi alat yang penting terhadap pergerakan mahasiswa di Malaysia.

via GIPHY

Seperti yang ditulis oleh Prof Madya Dr Zulkifli Hassan, sebelum pandemik, kita dapat lihat suara mahasiswa terkehadapan. Mahasiswa sensitif dengan isu semasa dan menyuarakan pandangan dan membuat pelbagai kenyataan untuk menyatakan pendirian. Pelbagai pandangan dilontarkan merangkumi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kebebasan akademik. Kita melihat wacana, forum, dialog, bengkel dan seminar melibatkan mahasiswa dianjurkan secara meluas di universiti-universiti dan di serata tanah air. Keadaan ini menjadikan mahasiswa sentiasa menjadi tumpuan media massa dan kerap mendapat liputan utama di akhbar harian dan media arus perdana.

“Walaupun tidak dinafikan bahawa COVID-19 telah mempengaruhi secara signifikan kepada aktivisme gerakan mahasiswa, ia tidak seharusnya dapat membantutkan atau memperlahankan usaha-usaha ke arah pemerkasaan gerakan mahasiswa. Malahan, COVID-19 ini memberi dan membuka peluang untuk membuktikan peranan sebenar dan potensi gerakan mahasiswa dalam masyarakat. Pandemik juga membuka ruang aktivisme yang lebih luas di mana dengan kepesatan dunia komunikasi kesan daripada COVID-19 membolehkan mahasiswa meneroka kerjasama bersama gerakan mahasiswa luar negara. Mahasiswa tempatan dapat bertukar pandangan dan idea dengan gerakan mahasiswa luar negara secara efisyen dengan kos yang sangat minimum.” – Prof Madya Dr Zulkifli Hassan

Mahasiswa perlu berganding bahu dengan badan bukan kerajaan, agensi kerajaan dan badan korporat untuk turun padang membantu menyelesaikan isu-isu masyarakat. Mahasiswa perlu kembalikan momentum kebangkitan. COVID-19 seharusnya menjadi pemangkin dan pencetus kepada gerakan mahasiswa yang lebih progresif dan dinamik serta mempunyai daya tahan tersendiri menangani krisis. Di kala keadaan negara yang menghadapi ujian menangani pandemik diiringi situasi politik semasa yang tidak menentu, mahasiswa boleh memainkan peranan sewajarnya dan membuktikan kemampuan memberi sumbangan dalam masyarakat.

Cuma, dalam usaha mengembalikan kegemilangan gerakan mahasiswa, kita harus ingat bahawa media sosial juga mampu memberikan  impak negatif kepada aktivisme mahasiswa. Contohnya adalah berita palsu yang mudah tersebar dan memicu tindakan agresif orang ramai. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi alat untuk menyerang atau mencemarkan nama baik orang lain, yang dapat merosak reputasi mereka atau memicu konflik yang tak perlu.

Apa-apa pun, sudah banyak kempen media sosial mahasiswa yang telah berjaya. Hal yang paling sering berlaku adalah mahasiswa mengumpul petisyen online terhadap isu-isu dirasakan perlu. Kami merasakan ini adalah gerakan paling asas yang perlu dilakukan sekiranya kita ingin mengembalikan momentum mahasiswa melalui media sosial.

Leave a Reply