Ulasan Buku

Sofiya Elfaqiha – Khulasah Faham Ilmu Suatu Renungan

Khulasah Faham Ilmu merupakan huraian kepada Kitab Al Ilm’ karangan Imam Al Ghazali. Umpama bahan bacaan maha wajib untuk dibaca oleh setiap penuntut ilmu.

Disebut dalam buku ini mengenai ilmuwan dunia dan ilmuwan Akhirat, serta baik buruknya budaya perdebatan dalam kalangan para ilmuwan sekalipun kecenderungannya lebih kepada keburukan yang merugikan. Juga disebut oleh Imam Al Ghazali; Sejahat-jahat ilmuwan adalah mereka yang mendampingi para pemerintah.

Sofiya Elfaqiha
Nadi Mahasiswa Malaysia.

LEAVE A RESPONSE