Pendidikan

Sudah-sudahlah Dr Maszlee

December 3, 2018

Antara Sejarah, Politik Jijik & Hakikat Pendidikan Hari ini, saya merasa kecewa dengan kenyataan Yang Berhormat Dr Maszlee Malik. Sudah banyak kenyataan Yang Berhormat yang saya baca dan sudah banyak juga yang saya abaikan dan malas ambil pusing kerana saya tahu, pasti ada saja putar belit atau Yang Berhormat sendiri tersilap cakap. Tapi hari ini […]

Read More

Sir Ken Robinson: Mengubah Paradigma Pendidikan

November 17, 2018

Terjemahan daripada transkrip video Sir Ken Robinson, “Changing Education Paradigms”. Beberapa komentari telah dimasukkan untuk memantapkan terjemahan ini. Artikel ini merupakan pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili pandangan Nadi Mahasiswa Malaysia. Ingin membantu Nadi Mahasiswa Malaysia untuk menjadi website yang unggul? Derma Sekarang! Setiap derma amatlah kami hargai!

Read More

Dr Alinor – Sejauh Mana Penyuburan Budaya Ilmu di Universiti ?

November 7, 2018

Pengenalan Perkataan budaya sebenarnya adalah perkataan baru dalam kamus Melayu, iaitu sekitar 1960-an selepas diperkenalkan oleh Sutan Takdir Alisyahbana di Indonesia. Perkataan ini didakwa beliau sebagai sesuai bagi mewakili terjemahan bagi perkataan Inggeris culture. Perkataan budaya ini sebenarnya dibentuk dari dua perkataan, iaitu budi dan daya, yang kedua-duanya adalah ambilan atau variasi daripada perkataan Sanskrit, budh dan daya. […]

Read More

Peranan Pendidikan dalam Masyarakat Kapitalis

November 2, 2018

  Terjemahan daripada The Socialist, “Capitalism and education”, 7 Ogos 2017 Artikel ini merupakan pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili pandangan Nadi Mahasiswa Malaysia. Ingin membantu Nadi Mahasiswa Malaysia untuk menjadi website yang unggul? Derma Sekarang! Setiap derma amatlah kami hargai!

Read More

Menumbuhkan ‘Bola’ di Kangkang Akal Muda

September 22, 2018

Artikel ini merupakan pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili pandangan Nadi Mahasiswa Malaysia. Ingin membantu Nadi Mahasiswa Malaysia untuk menjadi website yang unggul? Derma Sekarang! Setiap derma amatlah kami hargai!

Read More